1.9. Reservering og utlån fra eBokBib

Bibliotek som tilhører et eBokBib-konsortium kan reservere og låne ut ebøker via reserveringsvinduet. En forutsetning er at låneren må ha logget på minst en gang i eBokBib!

Hvis man reserverer en ebok som er ledig vil den bli lånt ut til låner umiddelbart, melding om at tittelen var ledig og nå er tilgjengelig for nedlasting i eBokBib-appen hos låner vises på skjermen. (Lånere med tilgang til flere konsortier kan få eboka med en gang, selv om det er venteliste lokalt kan den være tilgjengelig fra et annet konsortium).

Det er mulig å slette reserveringer som er gyldig innenfor konsortiumet (slettres-kommandoen). Krever at man gir tilgang vha innstillingen "Tilgang til å slette reserveringer i eBokBib" (se ???). Vær forsiktig! Flere bibliotek deler på en felles bestand av ebøker (et konsortium) og reserveringskøen inneholder kanskje lånere som ikke er registrert på eget bibliotek.

Ved visning av reserveringer og bestand hvor lånerne er lokale på andre bibliotek eller har nasjonalt lånekort vises lånernummeret i formatet: lokalt lånernummer@Biblioteknummer, f.eks. N000000000@2010100. Lånere som bare har lokalt lånekort har ikke biblioteknummer i listen.