1.8. Katalogisering av e-bøker og eBokBib

E-bokleseren eBokBib inneholder bøker som i utgangspunktet er katalogisert på eBokBib-serveren hos Bibliotek-Systemer As. (De fleste katalogpostene er Biblioteksentralens BIBBI-poster). Et bibliotek som kjøper løsningen for sine lånere vil få overført katalogpostene automatisk. Når katalogposten er i egen base så kan innholdet endres, men med en del begrensninger nevnt nedenfor. Katalogposter til nyinnkjøpte bøker sendes til Bibliofil-bibliotek ca hver hele time. Mikromarc-bibliotek får tilsendt nye poster i fil en gang i døgnet.

Påføring av eksemplarer gjøres av Bibliotek-Systemer direkte i eBokBib-basen. Eksemplarer ligger altså ikke hos biblioteket, men på den sentrale serveren.

Bibliofilbibliotek kan velge om de importerte katalogpostene skal ha status Bestilling (biblioteket sjekker hver post og lagrer) eller Ny med en gang.

Biblioteket får beskjed om nye poster via en e-post. E-posten sendes til adresse lagt inn i innstillingen E-post om nye poster i eBokBib (FellesinnstillingerTkFellesE-post/SMS, satt til jobb-katalog som standard).

Eksempel 1.2. E-bok katalogpost

 *000   c
 *0010000169
 *008130905        a     10nob 2
 *015 $a0288975$bBIBBI
 *015 $a169$beBokBibID
 *015 $a9782777$bBibliofilID
 *019 $bga,la,nb,o$dR
 *020 $a978-82-02-39723-4
 *0823 $25
 *10000$aAmbjørnsen, Ingvar$d1956-$jn.$310223100
 *24510$aNatten drømmer om dagen$broman$helektronisk ressurs
 *260 $aOslo$bCappelen Damm$c2012
 *300 $a1 elektronisk tekst : EPUB
 *506 $frestricted
 *856 $f9788202397234.epub
		

De uthevede linjene må ikke slettes/endres (hvis de endres lokalt blir de tilbakeført til originalen om natten)!

*015 $a169$beBokBibID

eBokBibID knytter katalogposten til eboka på sentraltjeneren.

*015 $a9782777$bBibliofilID

Bibliofil-ID sørger for visning av omslagsbilde osv fra krydderserveren. (Mer om krydder: Håndbok TkKrydder).

Merk at *015 med idnummer fra BIBBI (Biblioteksentralen) kan slettes!

*019 $bga,la,nb,o$dR

Vi har valgt å følge Biblioteksentralens praksis for dokumenttyper for e-bøker.

*245

Det er mulig å endre *245$h, resten av delfeltene må være slik de er.

*506 $frestricted

Merke for bøker som ikke skal være tilgjengelig for alle.

*856 $f9788202397234.epub

Filnavn til epub-filen.

Man kan gjerne legge på flere tagger og endre informasjonen som ligger inne, men altså med unntak av de som er nevnt over.

Vi har valgt å beholde både nynorsk og bokmålsformene av emneord fra BIBBI-postene, dvs at man både kan stå grøsser og grøssar (*655$a):

*655 2$aGrøssar$2BS$9nno
*655 2$aGrøsser$2BS$9nob
		

1.8.1. Katalogposter til andre biblioteksystem

Andre biblioteksystem får nye katalogposter en gang i døgnet og må selv importere disse i egen base. Postene sendes til hvert enkelt bibliotek via epost (epostadressen må oppgis til Bibliotek-Systemer). Det er mulig å få tilsendt alle eller deler av utsendelsene på nytt.

Ski bibliotek har laget en oppskrift på import til MikroMarc3: http://bibliofil.no/kundeinfo/dokumentasjon/MMimportEbokbib.php.

1.8.1.1. Materialtype i Mikromarc 3

Bibits gir følgende råd for eBokBib og Mikromarc 3:

Visning av materialtype for ebøker i Websøk

For å kunne søke etter ebøker (materialtype Ebok EPUB med DRM) i Websøk må materialtypen være registrert som aktiv. For at dette skal skje må det finnes minst ett eksemplar som har denne materialtypen. Ebøker som er kjøpt via eBokBib har ikke eksemplarer, og den blir dermed ikke automatisk aktivert.

Hvis biblioteket legger inn ett fiktivt eksemplar på EN av postene slik at materialtypen blir oppfattet som aktiv, løser man to utfordringer på en gang:

Materialtypen dukker opp i listen over tilgjengelige materialtyper. Også alle de postene som IKKE har eksemplarer, vil dukke opp når du velger materialtype og søker i fritekst. NB: Når biblioteket har lagt til sitt fiktive eksemplar synes ikke materialtypen i listen med en gang, men dagen etter vil det fungere.

Ref: http://wiki.mikromarc.no/wiki/Bruk_av_eBokBib_sammen_med_Mikromarc_3